Belle-Clean

Belle-Clean

Rozpuszczalnik do betonu

BELLE-CLEAN jest bezwonną niewydzielającąoparów altematywądla środków na bazie kwasu. Atakuje bezpośrednio cement, rozpuszczając utwardzony beton do postaci półpłynnej substancji, którą można spłukać całkowicie strumieniem zimnej wody. BELLE CLEAN może być stosowany do usuwania utwardzonego cementu, betonu, zaprawy, zaczynu cementowego lub każdej innej powierzchni.
Do zastosowania na: betoniarki, zacieraczki, listwy, wibratory, przecinarki, piły a także balkony, pokłady drewniane, podjazdy i wiele innych...
 
Zalety:

  • Nie zawiera kwasów fosforowych
  • Nie zawiera kwasów wodorowo-chlorowych
  • Nie jest żrący
  • Nie powoduje uszkodzeń sprzętu
  • Nie wydziela oparów
  • Nie jest toksyczny dla dróg oddechowych
  • Przyjazny dla środowiska: w 100% biodegradowalny
  • Gotowy do zastosowania: nie wymaga mieszania lub domieszkowania przed zastosowaniem
  • Aby uzyskać najlepsze rezultaty, produkt BELLE CLEAN stosuj z aplikatorem FOAM, po prostu dokręć dyszę w miejscu oznaczonym "FOAM".